Search Result

First name Surname Details Parents Database
Martin Zimdars * 1812 Langenhagen + 1854 Langenhagen Langesende Zimdars - Maahs
Martin Zimdars * 1812 Langenhagen Langenende + 1854 Langenhagen Langenende Zimdars - Maahs
Martin Zimdars * 1812 Langenhagen + 1854 Langenhagen Langesende Zimdars - Maahs
Martin ZIMDARS * 1812 Langen Ende, Kr Greifenberg, Pommern, Preußen + 1854 Langen Ende, Kr Greifenberg, Pommern, Preußen ZIMDARS - MAASS
Otto Albert August Zimdars * 1875 Langenhagen Kr. Greifenberg, Pommern Zimdars - Storm
Otto Franz Wilhelm Zimdars * 1858 Langenhagen Langesende Zimdars - Lambrecht
Otto Franz Wilhelm ZIMDARS * 1858 Langen Ende, Kr Greifenberg, Pommern, Preußen + , USA ZIMDARS - LAMBRECHT
Peter ZIMDARS * 1802 Langenhagen, Kr Greifenberg + 1881 Glanse, Kr Greifenberg, Pommern, Preußen ZIMDARS - VOLKMANN
Peter ZIMDARS * 1780 Langen Ende, Kr Greifenberg + 1856 Langen Ende, Kr Greifenberg, Pommern, Preußen -
Peter ZIMDARS * 1814 Langen Ende, Kr Greifenberg, Pommern, Preußen + 1860 Langen Ende, Kr Greifenberg, Pommern, Preußen ZIMDARS - MAASS
Peter (Buedner-small farmer in Glanse from Langenhagen) Zimdars * 1803 Langenhagen (Karcino), Kreis Greifenberg, Pomerania, Germany + 1881 Glanse (Golancz Pomorska), Kreis Greifenberg, Pomerania, Germany Zimdars - Zimdars
Peter1 Zimdars * 1780 + 1856 Langenhagen Langenende -
Peter1 Zimdars * 1780 + 1856 Langenhagen Langesende -
Peter2 Zimdars * 1802 Langenhagen + 1881 Glanse Zimdars - Volkmann
Peter3 Zimdars * 1814 Langenhagen + 1860 Langenhagen Langesende Zimdars - Maahs
Peter3 Zimdars * 1814 Langenhagen Langenende + 1860 Langenhagen Langenende Zimdars - Maahs
Peter3 Zimdars * 1814 Langenhagen + 1860 Langenhagen Langesende Zimdars - Maahs
Rose Pauline Zimdars * 1845 Langenhagen Langesende Zimdars - Lambrecht
Rose Pauline ZIMDARS * 1845 Langen Ende, Kr Greifenberg, Pommern, Preußen + 1910 Oshkosh, Winnebago, Wisconsin, USA ZIMDARS - LAMBRECHT
Theodor Franz Ferdinand ZIMDARS * 1888 Langenhagen, Kr Greifenberg, Pommern, Preußen ZIMDARS - TIEGS
Wilhelm Ludwig Zimdars * 1860 Langenhagen Langesende Zimdars - Lambrecht
Wilhelm Ludwig ZIMDARS * 1860 Langen Ende, Kr Greifenberg, Pommern, Preußen + 1936 Oshkosh, Winnebago, Wisconsin, USA ZIMDARS - LAMBRECHT
Peter Zimdars(e) * Langenhagen, Kreis Greifenberg, Pommern + 1881 Glansee, Kreis Greifenberg, Pommern Zimdars - Volkmann
Daniel Friederich Zimdarse * 1825 Langenhagen (Kirchhagen), Kreis Greifenberg, Pommern + 1888 Glansee, Kreis Greifenberg, Pommern Zimdars(e) - Heidemann
Johann David Ludwig Zimmermann * 1817 Langenhagen (Karcino), Kolberg, Pommern + 1888 Hackenwalde, Naugard, Pommern Radtke - Zimmermann
Johann, David, Friedrich Zimmermann * 1817 Langenhagen + 1888 Hackenwalde Zimmermann -
Friedrike Caroline ZÜHLKE * 1833 Robe, Kr Greifenberg, Pommern, Preußen + 1871 Kirchhagen, Kr Greifenberg, Pommern, Preußen ZÜHLKE - FRORICK
Richard Emil Arthur ZÜHLKE * 1903 Drenow, Kr Kolberg-Körlin, Pommern, Preußen ZÜHLKE - GÄRTNER