Search Result

First name Surname Details Parents Database
* 1915 Illinois, USA + 1972 USA Vogt -
* 1912 Illinois, USA + 1997 Cuba City, Wisconsin, USA Vogt -
* 1881 Illinois, USA + 1946 -
Adaline * 1865 Illinois, USA + 1901 Richwoods, Peoria, Illinois, USA -
Amanda * 1871 Illinois, USA + Kansas City Ward 14, Jackson, Missouri, USA -
Anita * 1904 Illinois, USA + -
Anna (Elmer Patzer wife) * 1898 Illinois, USA -
Anna (Elmer Patzer wife) * 1898 Illinois, USA -
Anonyma * 1871 Illinois, USA + 1890 -
Barbara * 1860 Illinois, USA + 1949 Dyer, Lake, Indiana, USA -
Clara * 1875 Illinois, USA -
Clara B. * 1869 Illinois, USA + 1930 -
Earl G. * 1906 Illinois, USA + 1982 USA -
Edith * 1876 Illinois, USA -
Eleanor A. * 1914 + 2011 Illinois, USA -
Elise * 1863 + 1889 Illinois, USA -
Elizabeth * 1898 Illinois, USA + -
Elizabeth "Betsy" * 1792 New Jersey, USA + Illinois, USA -
Elizabeth "Betsy" * 1792 New Jersey, USA + Illinois, USA -
Ella E. * 1856 Illinois, USA -
Esther * 1894 Illinois, USA -
Esther * 1894 Illinois, USA -
Ethel * 1896 Illinois, USA + N.N. -
Helen A. * 1886 Illinois, USA -
Helen A. * 1911 Illinois, USA + 2005 Chicago, Cook County, IIllinois, USA -
Helen Elwood * 1870 Illinois, USA + -
Helen Elwood * 1870 Illinois, USA + -
Helen Elwood * 1870 Illinois, USA + -
Hellen * 1861 Illinois, USA + -
Ida H * 1878 Illinois, USA -
Jean * 1934 Illinois, USA + 1985 Springfield, Clark, Ohio, USA -
Josephine * 1894 Illinois, USA + -
June + Illinois, USA -
Katherine E. * 1884 Illinois, USA + -
Laura May * 1880 Illinois, USA + 1970 Orange, Orange, California, USA -
Maggie * 1887 Illinois, USA -
Margaretha * 1813 Teutleben Gotha + Illinois, USA -
Margret J * 1844 Illinois, USA + -
Mary * 1897 Illinois, USA + -
Mary A * 1830 Illinois, USA + 1880 Burlington, Coffey, Kansas, United States -
Mary Catherine 'Willenborg' * 1882 Illinois, USA + 1954 Springfield, Capital, Sangamon, Illinois, USA -
Mary Catherine 'Willenborg' * 1882 Illinois, USA + 1954 Springfield, Capital, Sangamon, Illinois, USA -
Mary Catherine 'Willenborg' * 1882 Illinois, USA + 1954 Springfield, Capital, Sangamon, Illinois, USA -
Mary Catherine 'Willenborg' * 1882 Illinois, USA + 1954 Springfield, Capital, Sangamon, Illinois, USA -
Mary Catherine 'Willenborg' * 1882 Illinois, USA + 1954 Springfield, Capital, Sangamon, Illinois, USA -
Mary R * 1892 Illinois, USA + -
Mathilda * 1866 Illinois, USA + 1923 McLeod County, Minnesota, USA -
Mathilda * 1866 Illinois, USA + 1923 McLeod County, Minnesota, USA -
Matilda E. * 1896 Illinois, USA + 1964 -
Nancy * 1826 Illinois, USA + -