Dr. István P-CZIMMERMANN

Dr. István P-CZIMMERMANN

Characteristics

Type Value Date Place Sources
Name Dr. István P-CZIMMERMANN
Occupation Káplán/Pfarrvikar 1879 Soroksár-Schorokschar,Pest megye/Komitat Pest(h),,Ungarn,, search of this place
Occupation Missionar 1885 Zumbo,,Tete,Mosambik,, search of this place
Religion röm.-kath.
title Jesuit

Events

Type Date Place Sources
birth 15. March 1849 Szomolnokhuta-Schmönitze Hütte,Kassai,,Slowakei,, search of this place
death 31. January 1894 Zumbo,,Tete,Mosambik,, search of this place

Notes for this person

Czimmermann (Zimmermann) István
1849. márc. 15. Szomolnokhuta. Psz. belépése előtt (1877. Róma.) SJ 1879. szept. 24. Nagyszombat. F. 1890. febr. 3. 4 fog. prof. †1894. jan. 31. Zumbo.
Erős akaratú fiatal volt. Ennek jele, hogy tizenhat éves korában kezdte meg a gimnáziumot, és huszonkét évesen fejezte be. Utána egy évig katonai szolgálatot teljesített. Szemináriumba való belépésekor a római Német–Magyar Kollégium növendéke lett. Ott szentelték pappá 1877-ben. Egyéves kápláni működés után belépett a Társaságba. A kétéves újoncidőt az ausztriai St. Andräban végezte. Onnan Pozsonyba került, ahol hitszónok lett. Következő állomása Kalocsa, volt, ahol egy évig tanított katekizmust a felsőbb osztályokban. Utána három évig lelkipásztori feladatokat látott el. 1885-ben ment Afrikába, az akkor alapított zambiai Boromába, ahol a következő évben a misszió főnöke lett. Mivel az iskolának alig volt növendéke, rabszolgák gyermekeit vásárolták meg és nevelték fel katekistának, akik nélkül a missziós munkát nem lehetett volna fenntartani. 1889-ben európai körútra indult, és misszionáriusokat toborzott. Tizenegy pappal és nyolc nővérrel, az elsőkkel, tért vissza Boromába. 1892-ben a mozambiki Zumbóban alapított missziót. Ebben az évben mintegy száz keresztelést végeztek. A katekisták számára több könyvet adott ki a helyi tete nyelven: bibliai történeteket, Mária-imakönyvet, vasár- és ünnepnapokra szóló imádságokat és olvasmányokat; imákat, himnuszokat, a vasár- és ünnepnapi szentírási részeket és egy bantu–portugál katekizmust. A zambézi misszió egyik alapítója volt. Negyvenöt éves korában halt meg a mozambiki Zumbóban.
CS
M: Katekismo ia doktrina rakristao. Lisszabon, 1890; Marua a Maria. Lisszabon, 1890; Nk’ uebzi mu ndjira ia kupurmuka. Lisszabon, 1890. Ir: Cat. Def. I. 8.211; DHCJ II. 1030; LKKOS 1531–2; MJTN 45; MKL II. 315; Tóth 15; Kalmár E.: Zimmermann István. Budapesti Szemle 84. (1895) 507–10; Cziráky Gy.: A mi apostolaink. Czimmermann István magyar hithirdető élete és működése. Bp., 1897; Magyar Jezsuiták. II. füzet. 43–59; Bangha B.: Czimmermann István. A jezsuita rend és ellenségei. Bp., 1928. 162; Magyarok a Zambézi őserdeiben. I. Czimmermann István. Katolikus Missziók 5. (1929. szept.) 9, 6, 5. (1929. okt.) 10, 5–6, 5. (1929. nov.) 11, 4–5; KK 147–9; Ács T.: Mozambik és magyar geográfusai. Akik elvándoroltak. Bp., 1940. 52–68; Gyenis A.: Magyar hithirdetők Zambéziben. Hittel és tudással. Bp., 1942. 207–41; Veres Gy.: P. Czimmermann István. Magyar jezsuiták Afrikában. Bangha Béla Évkönyv. Bp., 1941. 54; Czimmermann István. A katolikus hitterjesztés története. II. Bp., 1938. 500–2; Reisz E. P.: Czimmermann István. A Jézustársasága és a Világmisszió. Bp., 1942. 63; Kerkai 134–5; Pákay Zs.: Czimmermann István. JTÉ (1942) 482; D. Kal’ata: Po stopách hrdinského priekopníka. Zvesti Jezuitov na Slovensku. 1947. 25–9; P. Schebesta: Portugals. Konquistamission in Südost-Afrika. St. Augustin 1966. 311–20, 465; Krizsán L.: A nyungwe írásbeliség megteremtője. Vigilia 51. (1986) 2, 113–21; Petruch II. 234–51; Lacza 112.született: 1849-03-15, Szomolnokhuta - meghalt: 1894-01-31, Zumbo

Identical Persons

GEDBAS contains copies of this person (probably submitted by other researchers). This list is based on the UID feature of GEDCOM.

Database

Title Soroksár
Description
Alle, in GEDBAs eingespeisten Daten, können im OFB Soroksár ausführlicher betrachtet werden.
siehe:
https://ofb.genealogy.net/soroksar/
Uploaded 2024-04-13 10:42:10.0
Submitter user's avatar Peter Krammer
email donau44p@kabelbw.de
Show all persons of this file

Download

The submitter does not allow the download of this file.

Comments

Views for this person