Ancestors of Carl Johann Joachim WESTENDORF

Gret Liesch Viek WINTER
Birth: 1745-12 Ivendorf, Mecklenburg-Schwerin
Death: 1818-01-13 Ivendorf, Mecklenburg-Schwerin
->
Jochim GARVE
Birth: about 1739
Death: 1803-07-17 Ivendorf, Mecklenburg-Schwerin
Maria POHSE
Birth: before 1748
Death: 1777-10 Ivendorf, Mecklenburg-Schwerin
Jochim HINRICH ÖHMCKE
Birth: 1738-12 Ivendorf, Mecklenburg-Schwerin
Death: 1782-08 Ivendorf, Mecklenburg-Schwerin
->
Catharina MARIA MAHN
Birth: 1740-01 Püschow, Mecklenburg-Schwerin
Death:
->
Johann Christian BITTER
Birth: 1728-08 Lüningshagen, Mecklenburg-Schwerin
Death: before 1774-11 Lüningshagen, Mecklenburg-Schwerin
->
Maria FETT

Death: 1778-03 Ivendorf, Mecklenburg-Schwerin
Claus Joachim WESTENDORF
Birth: 1743-04 Hohenfelde, Parkentin, Mecklenburg-Schwerin
Death: 1816-02-09 Ivendorf, Mecklenburg-Schwerin
->
Margaretha Elisabeth GARVE
Birth: 1768-05 Ivendorf, Mecklenburg-Schwerin
Death: 1843-11-22 Ivendorf, Mecklenburg-Schwerin
Jochim Christoph ÖHMCKE
Birth: 1773-03 Ivendorf, Mecklenburg-Schwerin
Death: 1828-04-17 Ivendorf, Mecklenburg-Schwerin
Anna ILSABE BITTER
Birth: 1769-08 Lüningshagen, Mecklenburg-Schwerin
Death: 1834-12-14 Ivendorf, Mecklenburg-Schwerin
Joachim HEINRICH WESTENDORF
Birth: 1766-07 Ivendorf, Mecklenburg-Schwerin
Death: 1847-10-06 Ivendorf, Mecklenburg-Schwerin
Margaretha MARIA ÖHMCKE
Birth: 1809-06-19 Ivendorf, Mecklenburg-Schwerin
Death: 1885-02-23 Ivendorf, Mecklenburg-Schwerin
Johann Joachim WESTENDORF
Birth: 1801-02-25 Ivendorf, Mecklenburg-Schwerin
Death: 1853-03-05 Ivendorf, Mecklenburg-Schwerin

Database

Title Familienforschung Masch
Description
Uploaded 2022-11-12 20:08:01.0
Submitter user's avatar Sebastian Masch
email sebastian.masch@wilsen.de
Show all persons of this file